Jeřáby a zdvíhací zařízení

Vyhrazené i nevyhrazené zdvíhací zařízení – mostové jeřáby (dílenské, skladové, drapákové, hutní, atd.), portálové a poloportálové jeřáby, sloupové otočné, konzolové nástěnné jeřáby a jiné.

Vlastními silami zpracovává společnost nabídky, projekty, výrobní dokumentaci a zajišťuje nákup veškerých subdodávek. Při realizaci dodávek pak spolupracuje s významnými výrobci jeřábů a ocelových konstrukcí České republiky.

a b c d e f

engineering a dodávky speciálních mostových jeřábů

Dodávky technologických jeřábů jak do starších technologií výroby primárního hliníku (Soederberg), tak do moderních technologií – předem vypalované anody.